Pobierz bezpłatnie

35 numer magazynu
Psychologia w praktyce

POZNAJ MAGAZYN
Psychologia w praktyce

W podróży przez ponad 70 stron magazynu dowiecie się m.in

dr Marta Melka-Roszczyk
Uzależnienie jako odpowiedź na przeżytą traumę
Uzależnienie rozumiemy jako odczuwanie silnego wewnętrznego przymusu do wykonywania określonej czynności lub przyjmowania określonej substancji psychoaktywnej. Ważne w diagnozie jest to, że osoba uzależniona nie posiada nad tym procesem żadnej kontroli.
prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, Dota Szymborska
Psychoseksuologia w praktyce terapeutycznej
Psychoseksuologia to jeden z najnowszych kierunków kształcenia medycznego w Polsce. Jak na razie jest 31 specjalistów, czteroletnie studia skończyła zaledwie garstka osób, obecnie studiuje kilkudziesięciu studentów.
Paula Włodarczyk
Przedłużona ekspozycja jako odpowiedź na traumę wczesnodziecięcą
Dziecko po trudnych doświadczeniach doświadcza traumy wczesnodziecięcej. Nieprzepracowana przeradza się w wieloaspektowe problemy, z którymi mierzy się potem nastolatek i dorosły. Jednym ze sposobów, by wyjść na prostą, jest praca metodą przedłużonej ekspozycji.
dr Alicja Kusiak-Brownstein
Nawarstwianie jako technika pracy z traumą
W terapii zorientowanej na traumę technika nawarstwiania pozwala kontrolować proces formowania narracji o traumie w stopniu, który pozwala uniknąć retraumatyzacji osoby w terapii oraz traumatyzacji wtórnej lub zastępczej terapeuty. Stwarza także szansę na rozpoznanie elementów traumy złożonej, w tym urazu moralnego, co wspomaga efektywność procesu terapii.
Poznaj czasopismo

Psychologia w Praktyce

Pierwsze na rynku zawodowe czasopismo psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych zdecydowanie odpowiada na pytanie: jak skutecznie służyć pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną na miarę uwarunkowań XXI wieku.
 
  • 6 numerów w roku
  • dostęp do archiwalnych numerów online
  • dodatkowe artykuły i materiały dostępne na stronie www.psychologiawpraktyce.pl